تبلیغات
افغانستان آزاد - معرفی شاعران افغانستان
افغانستان آزاد
جهان میهن من است ومهربانی دین من...
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


ما همان گودی پرانایی(بادبادک بازهایی)هستیم که این بار به جای گودی(بادبادک) خودمان پرواز کرده و به غربت امدیم.
myafghan وبلاگیست برای همبستگی برای افتخار.. افتخار به ملیتمان و کشورمان ..
وبلاگی دور از نژادپرستی هایی که مارا اواره کرده...

مدیر وبلاگ : ‏‎ ‎حنیفه قربانی
نظرسنجی
اگرقرارباشدشماکشورخودافغانستان را رنگی بکنیدکدام رنگ راانتخاب میکردین؟


محمد عمر خان عمر
سردار محمد عزیز خان(عزیز)
رازق رویین
میر سیف الدین عزیزی
رضا مایل هروی

نویسنده:حنیفه قربانی

 

محمدعمر خان عمر

محمدعمر خان عمر فرزند محمد كلان خان درگذر دیوان بیگی كابل دیده به هستی نهاد. پس از پایان تحصیلات درسال 1260 به حكومت كَرم مقرر گردید. درسال 1266 ق به صفت معاون ومنشی خاص حكومت محمد افضل خان در تركستان ایفای وظیفه نمود. سه بعد به صفت حاكم در تخته پل و سنگ چارك مقرر گردید. زمانی كه جنگ میان سردار محمد افضل خان و امیرشیرعلی خان در گرفت، محمد عمر خان به عنوان افسر نظامی وارد میدان كار وزار شد وتوانست لشكریان امیر شیرعلی خان را شكست دهد. این بود كه امیر شیرعلی خان كینه محمد عمر خان را به دل گرفت و دستور قتل او را صادر نمود. هنگامی كه محمد افضل خان در تاشقرغان به دست امیر شیرعلی خان گرفتار گردید، محمد عمر خان به دلیل نام نیكی كه میان مردم داشت مورد عفو قرار گرفت. از این پس محمد  عمر خان گوشه نشینی را برگزید. لیكن امیرشیرعلی خان از وی خواست تا به فرمان روایی كَرم برود كه تقاضای وی را پذیرفت.  محمد عمر خان در عین این كه از دانش فراوان برخوردار بود اندوخته های ادبی نیز داشت. شعر را به كمال و پختگی می سرود. یك جُنگ از اشعار متقدمین ومتاخرین ازخود به یادگار گذاشته است و چند كتاب دیگر به خط نستعلیق نوشته كه در نزد خاندان وی محفوظ می باشد. او در سال 1292 قمری به دیدار حق شتافت و در خواجه حیران دفن گردید. این هم یك نمونه از سروده های او كه آویزه جان تان می سازیم:

پنج چیزم ای عزیزان برده دل بی اختیار

جلوه و ناز وادا و رفتن و تمكین یار

جلوهء رخسار ناز و غمزهء رفتار یار

شیوه تمكین ادا وچشم مست پرخمار

پنج دیگر آفت جانم بود در عاشقی

چشم و ابرو خال و گیسو تیر مژگان نگار

خال دانه، زلف دام وچشم شد صیاد دل

تیرمژگان دل شگاف و تیغ ابرو جان شكار

نور بگرفته ز رویش پنج دیگر در جهان

مهر و ماه ومشتری باشند درگوش نگار

زان كه باشد مهر او بی مه جبین پروین خویش

زهره جلوه مشتری باشند در گوش نگار

باز آن پنج دگر روزم سیه كرده چو شب

از دو چشم و خال و رخسار و دو زلف مشكبار

خال هندو هردو گیسو یار بر اطراف گل

رهزن هوش خردمندان دو چشم پرخمار

باردیگر پنج دیگر نور افزاید به چشم

سبزه و آب و خط وروی خوش  وفصل بهار

سبزهء خط آب لعل و خط دیگر سرنوشت

روی خوش رخسارهء فصل بهاران سبز یار

پنج پنج این غزل را كرده مشكل ای عمر

پنجهء فكرم نیكو بستن به حكم كردگار

سردار محمد عزیز خان (عزیز)

سردار محمد عزیز خان (عزیز) فرزند شمس الدین خان عزیز در شهر كابل به دیدار هستی شتافت.  شمس الدین فرزند سردار امیر محمد خان برادر دوست محمد خان بود. سردار محمد عزیزخان بعداز كسب كمالات وتحصیل،  مشغول كار های دولتی گردید. در برخی از ولایات افغانستان حكومت كرد و در اخیر به مزار شریف رفت و به عنوان نایب الحكومه اجرای وظیفه نمود. در سال 1321 ه . ق در مسیر بلخ و آقچه منطقه چهار بولك جهان فانی را وداع گفت و به دیار حق پیوست. از سردار محمد خان عزیز یك دیوان شعر برجای مانده كه شامل قصاید، غزلیات، رباعیات و مثنویات می باشد. این دیوان به دستور میرزا نظام انصاری كه نایب الحكومه در زمانش بود ترتیب یافته است. نمونه ای از شعر او را كه بازتاب روح عرفانی واجتماعی وی می باشد می شنویم:

گر ببندد برمیان آن شعله پیكر تیغ را

شوخی جوهر شود بال سمندر تیغ را

ظالم از خوی بدش دایم به چاه ظلمت است

از نیام آماده باشد كام اژدر تیغ را

 می نیاید خانه آرایی ز صاحب عز تان

از غلاف و قبضه بالین است و بستر تیغ را

نرم رویی مانع ظلم است بر ارباب فهم

آب می گردد برخ سد سكندر تیغ را

شوخی جوهر كشد پیمانه از خون بهار

چون به كف برگیرد آن خورشید منظر تیغ را

عشرت ارباب عزت یك قلم جانگاهی است

نیست غیر از موج خون صهبا به ساغرتیغ را

حسن جوهر باید اندر عرصه گاه گیرو دار

نیست باكی گر نباشد قبضه از زر تیغ را

شخص همت را شهید ناكسی ها می كند

می كشد هركس به روی صید لاغر تیغ را

چاك زخم این جا به قدر جوهر مردانگی است

كوه می دزدد كمر در دست حیدر تیغ را

بر نبرد نفس اگر داری سرهمت عزیز

آب ده از چشمة الله اكبر تیغ را

رازق رویین

 

رازق رویین درسال 1329 ه .ش  در ولایت بلخ دیده به سیمای هستی آشناكرد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش به اتمام رسانید سه بعد در سال 1348 ه . ش وارد پوهنحی زبان وادبیات دری پوهنتون كابل گردید. بعد از فراغت، درموسسه تربیه معلم بلخ به تدریس پرداخت. بعد از 1357 در وزارت معارف به تألیف كتب درسی زبان وادبیات دری مشغول ایفای وظیفه شد. از سال 1360 تا سال 1364 در پوهنتون كابل پوهنحی زبان وادبیات دری، تدریس نمود. همزمان به صفت منشی مسلكی انجمن نویسندگان افغانستان بخش ادبیات كودكان ونوجوانان مسؤولیت اجرا نمود. درسال 1365 هنگامی كه اوضاع سیاسی- اجتماعی دركشور برهم ریخت، ترك وطن گفت و به بلغارستان رفت.  ودر سال 1371 از پوهنتون سوفیه در بلغاریا رشته فیلولوژی درجه دكترای خویش را دریافت نمود. مدت سه سال هم در پوهنحی شرقشناسی بلغارستان زبان وادبیات فارسی دری را تدریس كرد. او اكنون به حیث رییس كانون فرهنگی افغانستانی های مقیم بلغارستان و سردبیر مجله خاك ایفای وظیفه می نماید و با خانواده اش مقیم بلغارستان می باشد.

از رازق رویین چندین اثر درشعر ونثر به نشر رسیده است كه از جمله می توان به كتاب های" شكفتن در سترون خاك، غچی غچی بهار شد، افتو بارانك، ازفردوسی بیاموزیم، بابنفشه های باران، برنطع آفتاب، از سال های توت وابریشم وكتب درسی برای صنوف 2 ، 3، 5، 6، 8 و 9  " اشاره كرد. او از دهه چهل به بعد شعر می سراید وشعر وادب كار اصلی او می باشد. رویین در خانوادة فرهنگی به دنیا آمده است لذا زمینة رویكرد او به جانب شعر را می توان به اوان كودكی او برگرداند. چنان چه خود درگفت وگویی با ما، این موضوع را تأیید می كند و می گوید: "از همان اوانی كه صنف هفت وهشت مكتب می رفتم در خانه به وسیله پدرم با كتاب های روضت الصفا، منطق الطیر عطار، بوستان وگلستان سعدی، دیوان حافظ و رستم نامه آشنا شدم. "

بررسی مجموع كار های رویین دقت وفرصت بیش تری می طلبد اما اگر در یك نگاه فشرده به آن بپردازیم باید بگوییم كه كار های او در سه دوره مشخص قابل تحقیق می باشد: نخست در دهه پنجاه، بعد هم دهه شصت و سه پس در زمان غربت. در دهه پنجاه یكی از چهره های شناخته شدة شعر نیمایی به حساب می آید. در دهه شصت به شعر كودك می پردازد ودر غربت به بیان رنج های جامعه ومردم روی می آورد.

شعرهای او از خصوصیاتی چون صمیمیت، فخامت در زبان، صراحت و معنا گرایی برخوردار می باشد. در بعد عاطفی اكثراَ تابع درد های اجتماعی می باشد. رویین در قالب های مختلفی طبع آزمایی كرده است. غزل، قصیده، نیمایی و شعر سپید از تجربیات قابل توجه او به شمار می آیند. او كار هایش را باشعر كلاسیك آغاز می كند ولی با شعر نیمایی به شهرت می رسد. بالاخره  شعر سپید براو چیره می شود و دست او را از سروده های سبز پر می سازد.

در شعر نیمایی رازق رویین یكی از كسانی است كه در دهة پنجاه و شصت همراه برخی از شاعران دیگر به جانب نوسرای روی آورد و اشعار ناب نیمایی را خلق كرد. او دلیل گرایش خود را در چند امر می داند: "یكی این كه جو غالب همین بود. بسیاری از شاعران با توجه به كار های نیما دست به آفرینش های نو زدند و این موجب شد تاتعداد دیگر نیز به این سمت روی بیاورند. دیگر این كه انگیزه های اجتماعی مثل جنبش مشروطیت و شكل گیریِ یك نگاه واقع گرا، سبب گردید تا علاقه مندی خاصی به شعر نیمایی به وجود آید. "

البته تأثیر پذیری از شاعرانی نظیر نیما، اخوان ونادرپور را نیز نمی توان نادیده گرفت. رویین این تأثیرات را امر طبیعی می داند و عقیده دارد كه مادر حوزة كلان فرهنگی زندگی می كنیم بناءاً این مقدار تأثیر پذیری ها امر كاملاً معمول می باشد.

در یك كلام، سرایش شعر نیمایی وشعر كودك و همچنین تألیف متن كتب درسی از شمار كارهای برجسته وارزشمند رویین  به حساب می آیند.

در آبنوسی ماه

كه شب به گوش هزاران گل و گیاه وفلز

حكایت غم یاران رفته را می خواند

دلم ز دوریت ای یار نازنین پربود

*

میان اشك و سرود

و كوچه های فلق كز درون بستر نور

مرا به آینه و آب و

               زندگی

می خواند

 ترا زعرش عروجت

-به خویش می خواندم.

*

امید، ریشة بودن

به هر صدای عبور

درخت می شد ومن

چنان پرنده تنها كز آستانه شب

و كوچ و غربت

      - سر در درون پر می برد

تراچه عاشقوار

            -چه عاشقانه

                   – صدا كردم

اگر نه دست تو برشیشه های شب می كوفت

كدام دست آیا

  مرا به خانه ات ای میزبان رفته ز دست

به مهمانی صدها سرود وصاعقه برد

*

تنم ؛

بلوط كهن

-         این خمیده از صد زخم

در آبنوسی ماه

میان اشك وسرود

مرا به آتش خود سوختن فرا می خواند

ومن به آینة شب نگاه می كردم

وشب خموش تر از رویش گیاهان بود.

میر سیف الدین عزیزی 

میر سیف الدین عزیزی فرزند میر مقام الدین  انصاری یكی از شاعران قرن سیزدهم هجری است. او در جوانی عزم مزارشریف كرد و پس از چندی اقامت در آن جا دوباره به كابل آمد و بیش تر عمر خود را در كابل گذراند. پشت كار و حوصله مندی ازخصوصیات برجستة وی به شمار می آید. او با سخت كوشی تمام غزلیات و رباعیات بیدل را در سال 1383 ه . ق در كتابی گرد آورد و جُنگی از غزلیات ومثنویات را در سال 1382 ه. ق ترتیب داد كه حاوی اشعاری از شاعران پیشین ومعاصران وی می باشد. تحفت الصبیان از آثار مشهور او می باشد. این كتاب در ایران به چاپ رسیده است. میر سیف الدین عزیزی شخص آگاه، فاضل وسیاح بود. اشعار وی از لطافت و روانی خاصی برخوردار می باشد. یك نمونه از اشعار او را می خوانیم:

ای شوخ میارای قد سرو روان را

تا نشكنی از غم دل صد پیرو جوان را

تا خال سیه بر رخ گلرنگ نهادی

آتش زدة سوخته خلق جهان را

از خنجر خونریز تو دل ها همه چا كند

از بهر خدا چیست مكش تیر و كمان را

ای قوت روان لعل تو یا قوت روان است

یك بوسه ببخشا و بده قوت روان را

یكبار سوی بنده عزیزی نظر كن

با یك نگهت باخته ملك دو جهان را

رضا مایل هروی

رضا مایل هروی در سال 1301 ه. ش در شهرهرات دیده به جهان گشود. آموزش های نخستین خود را از خانوادة خویش فراگرفت. دورة ابتدائیه و متوسطه در هرات به اتمام رسانید. سه بعد وارد دارالمعلمین كابل گردید. بعد از فراغت در مجله های مختلف داخلی وخارجی در زمینه های ادب شناسی، هنر، كتاب شناسی وتاریخ همكاری نمود. متون متعددی را تصحیح نمود و برآن ها تحشیه و تعلیق نگاشت. شعر یكی از كار های رضامایل می باشد كه سال هاست آن را ادامه می دهد. مجموعه مستقل شعرش ققنوس نام دارد كه از سوی انجمن نویسندگان به چاپ رسید. از او اثار متعددی به چاپ رسیده است كه هركدام نشان از تلاش و زحمت فراوان وی در راه علم و ترقی فرهنگ می دهد.

از پریشانی دل از جست وجو افتاده ام

آنقدر محو تو ام كز آرزو افتاده ام

چاك گردیده است دل ای من فدای ناوكت!

سال ها می گشت همچون بوی گل پنهان ز من

حال با آن گل چو شبنم، رو به رو افتاده ام

درد گشتم، غم شدم، غم عقده زد اندر دلم

خواستم فریاد كردم، در گلو افتاده ام

خامه می یابد كه بر فریاد دل، یاری كند

ورنه از تاب جگر ازگفت و گو افتاده ام

 زلف او"مایل" جان را به بند آورده است

روزگاری شد كه در سودای او افتاده ام


نوع مطلب : شاعران معاصر، 
برچسب ها : معرفی شاعران معاصر افغانستان،
لینک های مرتبط :
‏‎ ‎حنیفه قربانی
شنبه 21 دی 1392
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:17 ب.ظ

Nicely put. Thanks!
recommended site cialis kanada cialis generic tadalafil buy we choice free trial of cialis click now buy cialis brand cialis prezzo in linea basso cialis tablets compare prices cialis uk cialis pills in singapore cialis 20 mg best price cialis mit grapefruitsaft
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:27 ق.ظ

Whoa lots of excellent advice.
canadian cialis cialis lowest price get cheap cialis wow look it cialis mexico where do you buy cialis venta cialis en espaa buy online cialis 5mg bulk cialis cialis 5 mg buy cialis online napol
سه شنبه 13 آذر 1397 12:03 ب.ظ

Kudos! Quite a lot of knowledge.

no prescription cialis cheap cialis per paypa cialis wir preise generic cialis in vietnam click now buy cialis brand 200 cialis coupon cialis para que sirve generic cialis pro viagra cialis levitra cipla cialis online
شنبه 10 آذر 1397 10:51 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
brand cialis generic cialis uk next day cialis without a doctor's prescription tadalafil 20 mg il cialis quanto costa how much does a cialis cost trusted tabled cialis softabs cilas cost of cialis cvs cialis generic availability
جمعه 9 آذر 1397 11:33 ب.ظ

Regards. I like this!
cialis en 24 hora cialis price in bangalore the best choice cialis woman best generic drugs cialis cialis daily cialis soft tabs for sale import cialis order a sample of cialis cialis baratos compran uk cialis efficacit
جمعه 9 آذر 1397 11:49 ق.ظ

Superb material. Thanks a lot!
only best offers cialis use cialis uk next day low cost cialis 20mg prezzo di cialis in bulgaria cialis 5 mg para diabeticos cialis online napol look here cialis cheap canada import cialis how to purchase cialis on line miglior cialis generico
جمعه 9 آذر 1397 12:30 ق.ظ

Thanks a lot! Loads of info!

cialis great britain acheter cialis kamagra when can i take another cialis cialis generico buy cheap cialis in uk fast cialis online generic cialis 20mg uk when can i take another cialis free generic cialis sialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:08 ب.ظ

Really a lot of excellent data!
where to buy cialis in ontario best generic drugs cialis cialis efficacit cialis lowest price cialis generic tadalafil buy cialis online deutschland cialis authentique suisse look here cialis cheap canada cialis pas cher paris sialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:44 ق.ظ

Superb posts, Kudos.
wow cialis 20 cialis sicuro in linea price cialis best cialis prezzo al pubblico cialis australian price prescription doctor cialis precios de cialis generico generic for cialis cialis canada on line usa cialis online
شنبه 7 مهر 1397 10:04 ب.ظ

Excellent posts. Kudos.
tadalafil 10 mg cialis usa cost purchase once a day cialis cialis therapie cialis super kamagra cialis professional yohimbe click now buy cialis brand cialis prices cialis efficacit venta de cialis canada
شنبه 7 مهر 1397 06:34 ب.ظ

Whoa a lot of good info.
how do cialis pills work usa cialis online cialis therapie cialis manufacturer coupon cialis rezeptfrei cialis 50 mg soft tab cialis kaufen bankberweisung cialis ahumada cialis ahumada how much does a cialis cost
جمعه 6 مهر 1397 06:09 ب.ظ

Very well expressed of course. .
cialis daily reviews buy cialis uk no prescription we recommend cialis info cialis 20 mg canadian drugs generic cialis costo in farmacia cialis cialis professional yohimbe cialis rezeptfrei sterreich buying cialis overnight buying cialis overnight
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:45 ب.ظ

Kudos. I appreciate it.
recommended site cialis kanada cialis per paypa cialis tablets australia india cialis 100mg cost cialis savings card sublingual cialis online cialis generico postepay female cialis no prescription cheap cialis sialis
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:28 ب.ظ

Kudos. Excellent stuff!
best canadian pharmacy canada medications information canadian drugs northwest pharmacies online canadian online pharmacies reviews cialis from canada canadian pharmacycanadian pharmacy canadian drugstore drugs for sale online canadian online pharmacies reviews
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:10 ق.ظ

Whoa all kinds of awesome material!
buy viagra online prescription how old do you have to be to buy viagra where to buy viagra for women buy viagra canada online pharmacy usa viagra cheapest place to buy viagra online viagra side effects where can you purchase viagra buy generic viagra online without prescription how can i order viagra online
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:35 ب.ظ

Very well voiced without a doubt. .
cialis 20 mg cipla cialis online comprar cialis navarr cialis with 2 days delivery click now cialis from canada cialis authentique suisse acquistare cialis internet ou acheter du cialis pas cher viagra or cialis how do cialis pills work
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:27 ق.ظ

Amazing write ups. Kudos!
i recommend cialis generico side effects of cialis click here to buy cialis cialis 5mg billiger cialis daily reviews cialis herbs canadian drugs generic cialis cialis baratos compran uk cialis generic availability cialis kaufen wo
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:27 ق.ظ

Thanks, A good amount of forum posts!

viagr sildenafil uk pharmacy usa viagra online viagra with prescription online can you buy viagra without prescriptions how buy viagra online order sildenafil online uk can you actually buy viagra online buy real viagra viagra cheap price
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:27 ق.ظ

Useful forum posts. Thanks!
dosagem ideal cialis comprar cialis 10 espa241a cialis 5 mg effetti collateral tadalafil generic cialis price in bangalore sialis estudios de cialis genricos cialis 20 mg best price cialis online deutschland only now cialis for sale in us
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:28 ق.ظ

You made your point pretty well!.
viagra vs cialis cialis 5mg billiger cialis wir preise weblink price cialis cialis dosage recommendations cialis 5 effetti collaterali cialis tablets australia prezzo di cialis in bulgaria cialis generico milano click here take cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 05:58 ب.ظ

Truly quite a lot of useful facts!
cialis 5mg safe dosage for cialis cialis mit grapefruitsaft import cialis canadian discount cialis cialis pills price each generic cialis 20mg uk cialis online deutschland generic cialis with dapoxetine cialis dosage amounts
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:58 ق.ظ

Fantastic write ups. Thanks.
buy viagra online at where to get viagra prescription sildenafil tablets online how buy viagra how do i buy viagra online buy viagra online discount where can you buy viagra uk how do you buy viagra order viagra online with prescription get prescription for viagra
جمعه 17 فروردین 1397 05:19 ب.ظ

Appreciate it. An abundance of forum posts.

we like it cialis soft gel where cheapest cialis cialis for sale usa cialis online safe site to buy cialis online cialis 5 mg effetti collateral cialis generico in farmacia cost of cialis per pill cilas tadalafil 5mg
جمعه 3 فروردین 1397 12:38 ب.ظ

Thanks. Great stuff.
cialis 20 mg cost import cialis chinese cialis 50 mg buying cialis overnight sialis buy cialis cheap 10 mg dosagem ideal cialis we choice cialis uk costo in farmacia cialis cialis billig
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:00 ب.ظ

Whoa a good deal of fantastic advice.
the best choice cialis woman discount cialis generic cialis levitra cialis 10 doctissimo price cialis per pill tadalafil cialis 20 mg cialis 20 mg effectiveness price cialis wal mart pharmacy tadalafilo
جمعه 17 آذر 1396 06:48 ق.ظ
I like the valuable information you provide in your articles.

I will bookmark your weblog and check again here frequently.

I am quite certain I'll learn lots of new stuff right here!
Good luck for the next!
شنبه 13 آبان 1396 07:36 ب.ظ
شما واقعا یک وب مستر خوب هستید سرعت بارگذاری وب سایت است
باور نکردنی این نوع احساس است که شما هر کاری را انجام می دهید
ترفند متمایز همچنین، محتویات masterwork هستند.
شما یک فرایند فوق العاده در این موضوع انجام داده اید!
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:48 ب.ظ
پست بسیار عالی
شنبه 18 شهریور 1396 05:39 ب.ظ
I'm impressed, I must say. Seldom do I come across a blog that's equally educative and amusing,
and let me tell you, you have hit the nail on the head.
The problem is an issue that not enough men and women are speaking intelligently about.
Now i'm very happy I stumbled across this during my hunt for something relating to this.
دوشنبه 13 شهریور 1396 04:36 ق.ظ
Thanks for ones marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you may be a great author.
I will remember to bookmark your blog and will come back sometime
soon. I want to encourage continue your great writing, have a nice afternoon!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی