تبلیغات
افغانستان آزاد - معرفی شاعران افغانستان
افغانستان آزاد
جهان میهن من است ومهربانی دین من...
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


ما همان گودی پرانایی(بادبادک بازهایی)هستیم که این بار به جای گودی(بادبادک) خودمان پرواز کرده و به غربت امدیم.
myafghan وبلاگیست برای همبستگی برای افتخار.. افتخار به ملیتمان و کشورمان ..
وبلاگی دور از نژادپرستی هایی که مارا اواره کرده...

لینک اینستاگرام
http://instagram.com/_u/hanifehghorbani

مدیر وبلاگ : ‏‎ ‎حنیفه قربانی
نظرسنجی
اگرقرارباشدشماکشورخودافغانستان را رنگی بکنیدکدام رنگ راانتخاب میکردین؟


سید حیدر احمدی
ملا شاه حبیب حبیبی
محمد صادق فانی
فانی
میرزا احمد انور بدخشی انور
حاجی میر احمد قرضی

 

نویسنده:حنیفه قربانی

سید حیدر احمدی

احمدی در سال 1364 ه . ش در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل دیده به دیدار هستی آشنا كرد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش به پایان رسانید سپس برای ادامه تحصیل وارد پوهنتون بلخ شد و اینك سال دوم پوهنحی زبان وادبیات را سپری می كند. او مدتی را با رادیو تلویزیون سرپل همكاری می كرد و پس از آن به حیث هیات تحریر و معاون مدیر مسوول در هفته نامه عصر نو كاركرد و اكنون نیز با نشریات بلخ همكاری قلمی دارد. از یكی دو سال است كه شعر می سراید وسروده هایش زینت بخش برخی از نشریات بوده است. مجموعه ای از سروده هایش را آمادة چاپ كرده كه عنقریب به زیور طبع خواهد آراست. بیشترین قالب مورد استفادة او غزل می باشد. غزل هایی كه وی در  می سراید سرشار از عاطفه واحساس می باشد.

موسیچه روی شانه من دق شده پدر

صدیقه ای  دچار منافق شده پدر

حالا چطور می گذرد زندگی به ده   

اینجا به مرگ هر کی موافق شده پدر

از حال من نگو که گنهکارو کافرم

با این دو بیت شعر کی صادق شده پدر؟

امدفعه باز یک خبر تازه گفتنی ست

درد بخیر بچه ات عاشق* شده پدر

از ما برای قریه و اهلش بگو سلام

حالم برای جمله ای شان دق شده پدر

ملاشاه حبیب حبیبی

ملاشاه حبیب حبیبی در سال 1263 ه. ش  در شهر فیض آباد بدخشان پابه هستی گذاشت. تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش به اتمام رسانید و در ادبیات شهرت خوبی را به دست آورد. در طب یونانی از تجربیات عالی بهره مند بود. ذوق لطیف و طبع سرشار از ظرافت های شاعرانه داشت. در سروده هایش از  بیدل دهلوی پیروی می كرد. آثار نغزی را از خود به یادگار گذاشته است كه نمونه اش را  باهم می شنویم:

الهی از ازكرم بكشای برمن طبع موزونی                                   كه پوشانم قبای نظم را بر قد مضمونی

می عشقی به جام وحدتم در ده كه از شوقم                             به مژگان از دل غمدیده  ریزم قطرة خونی

به هر محفل اگر شمع جمالش پرتو افروزد                             پرپروانه وش سوزد هزاران همچو مجنونی

به زیر طعنة اغیار دور از یار سر گردان                                    ندارد عرصة امكان چو من یك بخت واژونی

مجو از بیخرد هرگز تو لذات سخن ای دل                            حلاوت را نباشد راه رو در مغز هر دونی

حریف من نه ای زاهد بیا بگذر زكین من                                تو و آن آب حیوان و من و آن لعل میگونی

"حبیبی" گر خردمندی به جان و دل شنو پندی                      سرخود خم مكن جایی به جز در گاه بیچونی

محمد صادق فانی 

محمد صادق فانی یكی از شعرای كابل زمین می باشد و در عصر سراج المله والدین زندگی می كرده است. از زمان ولادت وی كدام سند معتبری در دست نیست. مرحوم خسته در كتاب "یادی از رفتگان" در بارة ولادت فانی می نویسد: زمان ولادت فانی راست آورده نتوانستم مگر از مكتوبی كه از ننگرهار خدمت مولانا مستغنی مرحوم نوشته وجواب گرفته است دانستی كه از شاگردان موصوف واخلاص كیشان او بوده واز مامورین دولت نیز."

 به این صورت نمی توان برای ولادت او زمانی تعیین كرد. تنها چیزی كه در بارة وی گفته شده این است كه مدتی را در مأموریت گذرانده است. شعری هم كه از او یادگار باقی مانده ، آن شعری است كه وی در جواب مكتوب مستغنی نگاشته است. آن شعراین است:

 

نیست ای دل گرچه یكدم سست بازار سخن                              به كه نفروشی سخن جز بر خریدار سخن

می دهد فرحت به دل طاقت به تن راحت به جان                        قدر این معجون نداند غیر بیمار سخن

چشم پوشد از عذار مه جبینان دگر                                        هركرا شد چشم جان بینا به رخسار سخن

هریكی جنس سخن گشته است مرغوب همه                           هركرا بینی بود از جان هوادار سخن

لیك نامحرم بود محروم ازاین جنس نفیس                             كی توان واقف شدن آسان به اسرار سخن

این سخن ای قاصد ازمن باسخن سنجی رسان                          آن كه گرم است از دمش امروز بازار سخن

تا بود اهل سخن را از سخن شیرین مذاق                                  تا بود گل های رنگین زیب گلزار سخن

فانی

فانی یكی از شعرای بلخ است. در سدة سیزدهم هجری قمری در بلخ زاده شد و در همانجا به نویسندگی روی آورد. و بعد به بخارا وقوقند سفر نمود. در دورة امیر عمر خان (1224 – 1237 ق ) به فرغانه رفت. البته سفر او به خاطر دریافت صله از نزد امیر عمر خان نبود بلكه به خاطر كمال بخشیدن به اندوخته های خود بوده است. از این جهت می بینیم كه هندسه، نحو وخطاطی را در همانجا فرا می گیرد. با وجودی این كه اشعار او در مسابقاتی كه از سوی سلطان برگزار می گردید مایة حسرت وحسادت برخی از شاعران می گردید اما او هیچ گاه به دربار نرفت وشاعر مدیحه سرا و وصله جو نبود. ملك الشعرا سمنگانی در" تذكرة مجموعه الشعرا" می گوید: فانی دیوانی از شعر خود داشته اما به دست كسی نرسیده است. یكی ازشعرهای او را باهم می شنویم: 

سر به سر میخانه گشتم درد آشامم هنوز                           شیشه ام لبریز گشت ودر بغل جانم هنوز

عمر ها شد ظرف طاقت در طی منزل شكست                   همچو وضع گرد بادم نیست آرامم هنوز

لشكر مژگان او غارتگر آغاز بود                                    شكر بعد از خوان یغما گشت انجامم هنوز

یك سحرگه دیده ام رخسارة ماهش به خواب                محو اندر پرتو آن صبح بی شامم هنوز

خورده بودم در خمار از دست ساقی جرعه ای             كرده اند آن روز "فانی" زاهدان نامم هنوز

میرزا احمد انور بدخشی انور

میرزا احمد انور بدخشی انور، در فیض آباد بدخشان زاده شد. كودكی وجوانی خود را به تحصیل و سیاحت گذراند. از علوم روز گار بهره ها برد و در میان مردم از شهرت خوبی برخوردار بود. اثر شعری هم از او وجود داشته است. میرمحمد اسماعیل ناظم بدخشی می نویسد كه دیوان اشعار این مرد فاضل را بارها مطالعه كرده و از او فیض ها برده است. اما روشن نشده است كه نام دیوان وی چه بوده ؟ این مرد اندیشمند وشاعر عالی مقدار در سال 1176 هجری قمری دار دنیا را ترك كرده و به دیار باقی شتافته است. این هم نمونه ای شعر از او كه باهم می شنویم:

تلخی غربت به رنگ باده می نوشیم ما                         كسوت آوارگی چون خضر می پوشیم ما

روز وشب غیر ازتمنای تو ما را نیست هیچ                      دقت راه است باعث ورن ه می كوشیم ما

آنقدر واماندة بار تعلق گشته ایم                               دیده تا وا می كنیم از خود فراموشیم ما

ساز هستی می نوازد تار قانون عدم                             از نوای پردة پندارِ یَم جوشیم ما

جز خرابی هیچ چیزی نیست در ویرانه ام                   بندة یأسیم هر جا حلقه در گوشیم ما

غیر غم درمحفل ما نیست سامان دگر                           ناله طوفان می كند تا چشم می پوشیم ما

طالع واژون "انور" رو به خاك افتاده است                 دیدة حیرت كمین از هوش بی هوشیم ما

حاجی میراحمد قرضی

حاجی میراحمد قرضی درشهر كابل  به دنیا آمد. او از خطاطان چیره دست این خاك بود و در نستعلیق مهارت تام داشت. خطوط خفی وجلی را در حد عالی می نوشت. در زمان امیر عبدالرحمان خان شهرت بی بدیل درحصة خط، املا وانشا كسب كرده بود. در بارة او گفته اند: بسیاری ازكارمندان دولت دست آموختگان او به شمار می رفتند. وی عمر شریفش را در آموزگاری وتعلیم اولاد وطن گذراند. مسجد تنها محل آموزگاری او بود. شاگردان زیادی در آنجا از وی،  فیض كمال می كردند. او در سنه 1319 ه . ق درسن هفتاد سالگی دیده از جهان فروبست و به دیدار حق شتافت. اشعار او اكثراً با حسن قلم وخط وی در مجلات كشور به طبع رسیده است. اینك یك نمونه از اشعار او را باهم می شنویم:

آمد آن روز كه گویم به تو دوران تو كو؟

بارقیبان دغا صحبت پنهان تو كو؟

تیر برتیر كزان غمزه به دل ها می زد

ای كماندار چه شد ناوك مژگان تو كو؟

طاعت و علم وعمل در عوضش با غ جنان

این همه مزد بود بخشش و احسان تو كو؟

دل جمعی كه پریشان شدة زلف تو بود

می روی فرد كنون جمع پریشان تو كو؟

محو كردیم به یكبار چه خواهی گفتن


نوع مطلب : شاعران معاصر، 
برچسب ها : شاعران معاصر افغانستان،
لینک های مرتبط :
‏‎ ‎حنیفه قربانی
شنبه 21 دی 1392
جمعه 31 خرداد 1398 09:36 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
cialis alternative cialis alternative pastillas cialis y alcoho only best offers 100mg cialis cialis 100mg suppliers buy original cialis ou trouver cialis sur le net acheter cialis kamagra acquisto online cialis fast cialis online
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:25 ق.ظ

Thanks a lot, Lots of postings!

cialis generic tadalafil buy generic cialis 20mg uk what is cialis we use it cialis online store cialis bula cialis generico bulk cialis generic cialis soft gels cialis generico milano cialis alternative
سه شنبه 28 خرداد 1398 03:46 ق.ظ

Really quite a lot of valuable facts!
how to purchase cialis on line cialis sans ordonnance cialis professional yohimbe cialis vs viagra buying cialis in colombia generic low dose cialis cialis from canada buy cheap cialis in uk prezzo di cialis in bulgaria cialis 100 mg 30 tablet
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:56 ب.ظ

Thank you, I enjoy it.
when will generic cialis be available cialis canadian drugs online prescriptions cialis order generic cialis online india cialis 100mg cost where cheapest cialis american pharmacy cialis we like it cialis price prescription doctor cialis click now cialis from canada
شنبه 25 خرداد 1398 06:53 ب.ظ

You made your point!
cialis pills in singapore cialis tadalafil cialis 5mg only here cialis pills cialis coupons printable cost of cialis cvs bulk cialis cialis professional yohimbe tadalafil 20mg we like it safe cheap cialis
شنبه 25 خرداد 1398 04:29 ق.ظ

Nicely put, Regards.
click now buy cialis brand we recommend cialis info safe site to buy cialis online cialis 5 effetti collaterali rx cialis para comprar buying cialis on internet cialis daily new zealand canadian discount cialis ou acheter du cialis pas cher viagra vs cialis vs levitra
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:29 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
online cialis where do you buy cialis cialis pills boards buy cheap cialis in uk buy cialis sample pack cialis with 2 days delivery cialis daily reviews how much does a cialis cost pastillas cialis y alcoho cialis 5 mg schweiz
یکشنبه 19 خرداد 1398 01:37 ب.ظ

Wow all kinds of excellent info!
generic cialis pro cialis 5 mg scheda tecnica where do you buy cialis opinioni cialis generico cialis e hiv what is cialis cialis kaufen wo sialis cialis tadalafil cialis australia org
شنبه 18 خرداد 1398 08:05 ق.ظ

You have made your position extremely well!!
prezzo cialis a buon mercato cialis tadalafil online if a woman takes a mans cialis cialis side effects dangers cialis 5 effetti collaterali cialis 5 mg scheda tecnica cialis from canada cialis coupons buy online cialis 5mg only best offers 100mg cialis
شنبه 24 فروردین 1398 01:57 ق.ظ

Regards, Useful information!
canadian pharmaceuticals stocks drugstore online shopping reviews trust pharmacy of canada canadian pharmacys canadian pharmacy uk delivery canadian pharmacies without an rx aarp recommended canadian online pharmacies drugs for sale in canada canadian rx world pharmacy pharmacy canada 24
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:41 ق.ظ

Terrific data, Thanks!
generic cialis pro cialis 20mg cialis tablets australia cialis 05 cialis generic availability india cialis 100mg cost cialis 5 mg schweiz achat cialis en europe buy original cialis cuanto cuesta cialis yaho
سه شنبه 13 آذر 1397 05:31 ب.ظ

You have made the point.
order cialis from india cialis prezzo di mercato generic cialis at the pharmacy miglior cialis generico precios cialis peru cialis tablets australia deutschland cialis online cialis side effects usa cialis online purchasing cialis on the internet
سه شنبه 13 آذر 1397 06:14 ق.ظ

Tips very well regarded!.
buy cialis cheap 10 mg opinioni cialis generico tadalafil 10 mg cialis venta a domicilio acheter du cialis a geneve cialis pas cher paris india cialis 100mg cost buy cheap cialis in uk cialis cipla best buy cialis generico en mexico
دوشنبه 12 آذر 1397 06:12 ب.ظ

Really many of good facts!
cipla cialis online costo in farmacia cialis where cheapest cialis cialis cost cialis en 24 hora click now cialis from canada generic cialis at the pharmacy american pharmacy cialis ou acheter du cialis pas cher how to buy cialis online usa
یکشنبه 11 آذر 1397 05:42 ب.ظ

Thanks! I like it!
cialis generico lilly cialis daily new zealand cialis from canada acheter du cialis a geneve cialis et insomni cialis in sconto buy cialis online cheapest cialis kaufen wo cialis prices in england prices for cialis 50mg
یکشنبه 11 آذر 1397 05:29 ق.ظ

You mentioned it fantastically.
legalidad de comprar cialis dosagem ideal cialis only now cialis for sale in us rx cialis para comprar cialis y deporte buy cialis sample pack cialis 30 day trial coupon we recommend cheapest cialis estudios de cialis genricos canada discount drugs cialis
شنبه 10 آذر 1397 05:06 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
tadalafil 10 mg tadalafil 10 mg cialis kamagra levitra generic cialis pill online cialis e hiv best generic drugs cialis i recommend cialis generico cialis mit grapefruitsaft cost of cialis cvs tarif cialis france
جمعه 9 آذر 1397 05:50 ب.ظ

Amazing lots of awesome information.
cialis coupons printable only now cialis for sale in us cialis billig discount cialis import cialis order generic cialis online acheter du cialis a geneve we recommend cialis best buy cialis with 2 days delivery cialis cuantos mg hay
جمعه 9 آذر 1397 06:04 ق.ظ

You made your stand quite nicely.!
precios cialis peru cialis tadalafil enter site natural cialis cialis kaufen overnight cialis tadalafil buy original cialis cialis 20 mg cialis savings card cialis 30 day trial coupon cialis tablets
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:46 ب.ظ

You definitely made the point.
enter site very cheap cialis how does cialis work tadalafil 20 mg cialis tadalafil enter site 20 mg cialis cost cialis daily dose generic overnight cialis tadalafil wow cialis 20 cialis 20 mg cut in half purchasing cialis on the internet
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:02 ب.ظ

Helpful knowledge. Kudos!
dosagem ideal cialis opinioni cialis generico viagra vs cialis vs levitra purchasing cialis on the internet buy cialis online cheapest cialis wir preise prix cialis once a da cialis daily dose generic costo in farmacia cialis cialis tablets australia
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:23 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
cialis dosage recommendations tesco price cialis the best site cialis tablets 200 cialis coupon can i take cialis and ecstasy we like it safe cheap cialis cialis 20mg cialis uk next day legalidad de comprar cialis i recommend cialis generico
سه شنبه 10 مهر 1397 11:53 ب.ظ

Regards, Fantastic information.
40 mg cialis what if i take comprar cialis 10 espa241a we recommend cialis best buy viagra or cialis when will generic cialis be available enter site 20 mg cialis cost achat cialis en itali achat cialis en itali warnings for cialis tadalafil 20mg
یکشنبه 8 مهر 1397 11:49 ب.ظ

Regards! I like it.
cialis 20mg preis cf buy generic cialis cialis online nederland how to buy cialis online usa costo in farmacia cialis purchase once a day cialis cialis for sale in europa order cialis from india ou trouver cialis sur le net click here cialis daily uk
پنجشنبه 5 مهر 1397 12:39 ب.ظ
Very nice article, exactly what I wanted to find.
پنجشنبه 5 مهر 1397 05:43 ق.ظ
I think this is among the most vital info for me. And i am
glad reading your article. But should remark on some
general things, The website style is ideal, the articles is really great : D.
Good job, cheers
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:11 ب.ظ
This ship drew comparisons with the Titanic when she
first docked in Southampton although she is in truth 200
and thirty ft longer.
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:00 ق.ظ
You should utilize higher end wire when you grasp the wrap.
The double-winged farohar motif surrounded by six Amesha Spentas (archangels).
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:48 ق.ظ

Thanks a lot! Ample postings!

cialis 20mg prix en pharmacie recommended site cialis kanada cipla cialis online canadian cialis how to buy cialis online usa free generic cialis cialis generico postepay cialis generika in deutschland kaufen precios de cialis generico prices for cialis 50mg
سه شنبه 27 شهریور 1397 11:31 ب.ظ
I surely got to strike the hay myself.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی