تبلیغات
افغانستان آزاد - معرفی شاعران افغانستان
افغانستان آزاد
جهان میهن من است ومهربانی دین من...
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


ما همان گودی پرانایی(بادبادک بازهایی)هستیم که این بار به جای گودی(بادبادک) خودمان پرواز کرده و به غربت امدیم.
myafghan وبلاگیست برای همبستگی برای افتخار.. افتخار به ملیتمان و کشورمان ..
وبلاگی دور از نژادپرستی هایی که مارا اواره کرده...

مدیر وبلاگ : ‏‎ ‎حنیفه قربانی
نظرسنجی
اگرقرارباشدشماکشورخودافغانستان را رنگی بکنیدکدام رنگ راانتخاب میکردین؟


سید حیدر احمدی
ملا شاه حبیب حبیبی
محمد صادق فانی
فانی
میرزا احمد انور بدخشی انور
حاجی میر احمد قرضی

 

نویسنده:حنیفه قربانی

سید حیدر احمدی

احمدی در سال 1364 ه . ش در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل دیده به دیدار هستی آشنا كرد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش به پایان رسانید سپس برای ادامه تحصیل وارد پوهنتون بلخ شد و اینك سال دوم پوهنحی زبان وادبیات را سپری می كند. او مدتی را با رادیو تلویزیون سرپل همكاری می كرد و پس از آن به حیث هیات تحریر و معاون مدیر مسوول در هفته نامه عصر نو كاركرد و اكنون نیز با نشریات بلخ همكاری قلمی دارد. از یكی دو سال است كه شعر می سراید وسروده هایش زینت بخش برخی از نشریات بوده است. مجموعه ای از سروده هایش را آمادة چاپ كرده كه عنقریب به زیور طبع خواهد آراست. بیشترین قالب مورد استفادة او غزل می باشد. غزل هایی كه وی در  می سراید سرشار از عاطفه واحساس می باشد.

موسیچه روی شانه من دق شده پدر

صدیقه ای  دچار منافق شده پدر

حالا چطور می گذرد زندگی به ده   

اینجا به مرگ هر کی موافق شده پدر

از حال من نگو که گنهکارو کافرم

با این دو بیت شعر کی صادق شده پدر؟

امدفعه باز یک خبر تازه گفتنی ست

درد بخیر بچه ات عاشق* شده پدر

از ما برای قریه و اهلش بگو سلام

حالم برای جمله ای شان دق شده پدر

ملاشاه حبیب حبیبی

ملاشاه حبیب حبیبی در سال 1263 ه. ش  در شهر فیض آباد بدخشان پابه هستی گذاشت. تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش به اتمام رسانید و در ادبیات شهرت خوبی را به دست آورد. در طب یونانی از تجربیات عالی بهره مند بود. ذوق لطیف و طبع سرشار از ظرافت های شاعرانه داشت. در سروده هایش از  بیدل دهلوی پیروی می كرد. آثار نغزی را از خود به یادگار گذاشته است كه نمونه اش را  باهم می شنویم:

الهی از ازكرم بكشای برمن طبع موزونی                                   كه پوشانم قبای نظم را بر قد مضمونی

می عشقی به جام وحدتم در ده كه از شوقم                             به مژگان از دل غمدیده  ریزم قطرة خونی

به هر محفل اگر شمع جمالش پرتو افروزد                             پرپروانه وش سوزد هزاران همچو مجنونی

به زیر طعنة اغیار دور از یار سر گردان                                    ندارد عرصة امكان چو من یك بخت واژونی

مجو از بیخرد هرگز تو لذات سخن ای دل                            حلاوت را نباشد راه رو در مغز هر دونی

حریف من نه ای زاهد بیا بگذر زكین من                                تو و آن آب حیوان و من و آن لعل میگونی

"حبیبی" گر خردمندی به جان و دل شنو پندی                      سرخود خم مكن جایی به جز در گاه بیچونی

محمد صادق فانی 

محمد صادق فانی یكی از شعرای كابل زمین می باشد و در عصر سراج المله والدین زندگی می كرده است. از زمان ولادت وی كدام سند معتبری در دست نیست. مرحوم خسته در كتاب "یادی از رفتگان" در بارة ولادت فانی می نویسد: زمان ولادت فانی راست آورده نتوانستم مگر از مكتوبی كه از ننگرهار خدمت مولانا مستغنی مرحوم نوشته وجواب گرفته است دانستی كه از شاگردان موصوف واخلاص كیشان او بوده واز مامورین دولت نیز."

 به این صورت نمی توان برای ولادت او زمانی تعیین كرد. تنها چیزی كه در بارة وی گفته شده این است كه مدتی را در مأموریت گذرانده است. شعری هم كه از او یادگار باقی مانده ، آن شعری است كه وی در جواب مكتوب مستغنی نگاشته است. آن شعراین است:

 

نیست ای دل گرچه یكدم سست بازار سخن                              به كه نفروشی سخن جز بر خریدار سخن

می دهد فرحت به دل طاقت به تن راحت به جان                        قدر این معجون نداند غیر بیمار سخن

چشم پوشد از عذار مه جبینان دگر                                        هركرا شد چشم جان بینا به رخسار سخن

هریكی جنس سخن گشته است مرغوب همه                           هركرا بینی بود از جان هوادار سخن

لیك نامحرم بود محروم ازاین جنس نفیس                             كی توان واقف شدن آسان به اسرار سخن

این سخن ای قاصد ازمن باسخن سنجی رسان                          آن كه گرم است از دمش امروز بازار سخن

تا بود اهل سخن را از سخن شیرین مذاق                                  تا بود گل های رنگین زیب گلزار سخن

فانی

فانی یكی از شعرای بلخ است. در سدة سیزدهم هجری قمری در بلخ زاده شد و در همانجا به نویسندگی روی آورد. و بعد به بخارا وقوقند سفر نمود. در دورة امیر عمر خان (1224 – 1237 ق ) به فرغانه رفت. البته سفر او به خاطر دریافت صله از نزد امیر عمر خان نبود بلكه به خاطر كمال بخشیدن به اندوخته های خود بوده است. از این جهت می بینیم كه هندسه، نحو وخطاطی را در همانجا فرا می گیرد. با وجودی این كه اشعار او در مسابقاتی كه از سوی سلطان برگزار می گردید مایة حسرت وحسادت برخی از شاعران می گردید اما او هیچ گاه به دربار نرفت وشاعر مدیحه سرا و وصله جو نبود. ملك الشعرا سمنگانی در" تذكرة مجموعه الشعرا" می گوید: فانی دیوانی از شعر خود داشته اما به دست كسی نرسیده است. یكی ازشعرهای او را باهم می شنویم: 

سر به سر میخانه گشتم درد آشامم هنوز                           شیشه ام لبریز گشت ودر بغل جانم هنوز

عمر ها شد ظرف طاقت در طی منزل شكست                   همچو وضع گرد بادم نیست آرامم هنوز

لشكر مژگان او غارتگر آغاز بود                                    شكر بعد از خوان یغما گشت انجامم هنوز

یك سحرگه دیده ام رخسارة ماهش به خواب                محو اندر پرتو آن صبح بی شامم هنوز

خورده بودم در خمار از دست ساقی جرعه ای             كرده اند آن روز "فانی" زاهدان نامم هنوز

میرزا احمد انور بدخشی انور

میرزا احمد انور بدخشی انور، در فیض آباد بدخشان زاده شد. كودكی وجوانی خود را به تحصیل و سیاحت گذراند. از علوم روز گار بهره ها برد و در میان مردم از شهرت خوبی برخوردار بود. اثر شعری هم از او وجود داشته است. میرمحمد اسماعیل ناظم بدخشی می نویسد كه دیوان اشعار این مرد فاضل را بارها مطالعه كرده و از او فیض ها برده است. اما روشن نشده است كه نام دیوان وی چه بوده ؟ این مرد اندیشمند وشاعر عالی مقدار در سال 1176 هجری قمری دار دنیا را ترك كرده و به دیار باقی شتافته است. این هم نمونه ای شعر از او كه باهم می شنویم:

تلخی غربت به رنگ باده می نوشیم ما                         كسوت آوارگی چون خضر می پوشیم ما

روز وشب غیر ازتمنای تو ما را نیست هیچ                      دقت راه است باعث ورن ه می كوشیم ما

آنقدر واماندة بار تعلق گشته ایم                               دیده تا وا می كنیم از خود فراموشیم ما

ساز هستی می نوازد تار قانون عدم                             از نوای پردة پندارِ یَم جوشیم ما

جز خرابی هیچ چیزی نیست در ویرانه ام                   بندة یأسیم هر جا حلقه در گوشیم ما

غیر غم درمحفل ما نیست سامان دگر                           ناله طوفان می كند تا چشم می پوشیم ما

طالع واژون "انور" رو به خاك افتاده است                 دیدة حیرت كمین از هوش بی هوشیم ما

حاجی میراحمد قرضی

حاجی میراحمد قرضی درشهر كابل  به دنیا آمد. او از خطاطان چیره دست این خاك بود و در نستعلیق مهارت تام داشت. خطوط خفی وجلی را در حد عالی می نوشت. در زمان امیر عبدالرحمان خان شهرت بی بدیل درحصة خط، املا وانشا كسب كرده بود. در بارة او گفته اند: بسیاری ازكارمندان دولت دست آموختگان او به شمار می رفتند. وی عمر شریفش را در آموزگاری وتعلیم اولاد وطن گذراند. مسجد تنها محل آموزگاری او بود. شاگردان زیادی در آنجا از وی،  فیض كمال می كردند. او در سنه 1319 ه . ق درسن هفتاد سالگی دیده از جهان فروبست و به دیدار حق شتافت. اشعار او اكثراً با حسن قلم وخط وی در مجلات كشور به طبع رسیده است. اینك یك نمونه از اشعار او را باهم می شنویم:

آمد آن روز كه گویم به تو دوران تو كو؟

بارقیبان دغا صحبت پنهان تو كو؟

تیر برتیر كزان غمزه به دل ها می زد

ای كماندار چه شد ناوك مژگان تو كو؟

طاعت و علم وعمل در عوضش با غ جنان

این همه مزد بود بخشش و احسان تو كو؟

دل جمعی كه پریشان شدة زلف تو بود

می روی فرد كنون جمع پریشان تو كو؟

محو كردیم به یكبار چه خواهی گفتن


نوع مطلب : شاعران معاصر، 
برچسب ها : شاعران معاصر افغانستان،
لینک های مرتبط :
‏‎ ‎حنیفه قربانی
شنبه 21 دی 1392
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:11 ب.ظ
This ship drew comparisons with the Titanic when she
first docked in Southampton although she is in truth 200
and thirty ft longer.
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:00 ق.ظ
You should utilize higher end wire when you grasp the wrap.
The double-winged farohar motif surrounded by six Amesha Spentas (archangels).
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:48 ق.ظ

Thanks a lot! Ample postings!

cialis 20mg prix en pharmacie recommended site cialis kanada cipla cialis online canadian cialis how to buy cialis online usa free generic cialis cialis generico postepay cialis generika in deutschland kaufen precios de cialis generico prices for cialis 50mg
سه شنبه 27 شهریور 1397 11:31 ب.ظ
I surely got to strike the hay myself.
سه شنبه 27 شهریور 1397 07:39 ب.ظ
It's very straightforward to find out any matter on net as
compared to books, as I found this post at this site.
سه شنبه 27 شهریور 1397 06:01 ب.ظ
Thawnks ffor helρing out, wonderful info .
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:07 ب.ظ
Вut a smiling visitant here to sһare the love (:, btw
great pattern. "He profits most who serves best." by Arthսr F.
Sheldon.
سه شنبه 27 شهریور 1397 08:12 ق.ظ
I recently cannot get enough of the amazing casts in all BBC sitcoms.
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:45 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
buy cialis uk no prescription generic cialis tadalafil 10 mg wow look it cialis mexico cialis 100 mg 30 tablet cialis mit grapefruitsaft cialis without a doctor's prescription wow look it cialis mexico only now cialis 20 mg cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 14 شهریور 1397 07:54 ق.ظ

You actually revealed it perfectly.
drugstore online shopping online pharmacy canada canadian prescriptions online drugs for sale deep web global pharmacy canada canadian pharmaceuticals for usa sales prescriptions from canada without buy viagra 25mg online pharmacies of canada canadian rx
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:30 ق.ظ

Superb information, Thanks.
cialis flussig ou acheter du cialis pas cher order a sample of cialis wow cialis 20 cialis diario compra cialis cuantos mg hay cialis pills price each how does cialis work cialis prezzo in linea basso cialis 20 mg cut in half
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:39 ق.ظ

Kudos! I appreciate it!
buy soft viagra online viagra viagra nz buy buy viagra canada online get viagra no prescription where can i get viagra prescription uk pharmacy viagra best place to buy online viagra price of viagra uk cheap viagra uk
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:03 ق.ظ

Terrific material. Thanks!
recommended site cialis kanada india cialis 100mg cost estudios de cialis genricos generic cialis 20mg uk we choice free trial of cialis cialis sans ordonnance cialis e hiv dose size of cialis cialis 20 mg cost cialis great britain
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:38 ق.ظ

Many thanks! A good amount of data!

generic cialis tadalafil generic cialis 20mg tablets prescription doctor cialis cialis 5mg cialis cost cilas when can i take another cialis we choice cialis pfizer india cialis in sconto where do you buy cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:12 ب.ظ

Very good write ups, With thanks!
get viagra online viagra buy viagra pharmacy viagra rx pharmacy viagra can u buy viagra over the counter viagra pharmacy best buy viagra buy viagra cheapest price viagra uk buy buy viagra on line how do i buy viagra
دوشنبه 20 فروردین 1397 07:46 ق.ظ
Actually, it would be a double undertaking...making polymer
clay beads, and then making jewelry using the beads.
دوشنبه 20 فروردین 1397 03:43 ق.ظ
Have been taking little over a month.
دوشنبه 20 فروردین 1397 02:14 ق.ظ
Unsecured loans are suitable for debtors who want smaller amounts.

You can draw cash starting from £50-£500.
دوشنبه 20 فروردین 1397 12:36 ق.ظ
Let's discuss a couple of of these changes. Mrs. These accessories shall be especially fashionable in summer and spring.
یکشنبه 19 فروردین 1397 11:39 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
یکشنبه 19 فروردین 1397 10:43 ب.ظ
Test questionable items with an digital gold tester
if they are not marked by content material or maker.
یکشنبه 19 فروردین 1397 10:06 ب.ظ
Some people think of divorce proceedings as one thing profitable (hey, the attorneys together with customers think alike).
جمعه 4 اسفند 1396 05:53 ب.ظ
وو که غیر معمول بود من فقط یک نظر فوق العاده طولانی نوشتم اما پس از کلیک روی آن
ارسال نظر من نمایش داده نمی شود. خب... من همه چیز رو نگفتم
از نو. به هر حال، فقط می خواستم بگم فوق العاده
وبلاگ!
جمعه 17 آذر 1396 06:59 ق.ظ
It is truly a nice and helpful piece of info. I'm glad that you simply shared this helpful information with us.

Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.
یکشنبه 2 مهر 1396 12:15 ق.ظ
I am regular visitor, how are you everybody? This article posted
at this website is truly fastidious.
جمعه 13 مرداد 1396 09:59 ب.ظ
I'm not sure where you're getting your information, but great topic.
I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for excellent information I was looking for this info
for my mission.
پنجشنبه 22 تیر 1396 07:31 ق.ظ
Since the admin of this web page is working, no doubt very quickly it will be famous, due to its feature contents.
جمعه 8 اردیبهشت 1396 11:28 ب.ظ
I think the admin of this web page is in fact working hard
in favor of his site, as here every information is quality based stuff.
جمعه 18 فروردین 1396 12:21 ب.ظ
Hey! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.
I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new
posts.
چهارشنبه 16 فروردین 1396 08:50 ق.ظ
For the reason that the admin of this web page is working,
no uncertainty very quickly it will be renowned, due to its feature
contents.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی