افغانستان آزاد
جهان میهن من است ومهربانی دین من...
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


ما همان گودی پرانایی(بادبادک بازهایی)هستیم که این بار به جای گودی(بادبادک) خودمان پرواز کرده و به غربت امدیم.
myafghan وبلاگیست برای همبستگی برای افتخار.. افتخار به ملیتمان و کشورمان ..
وبلاگی دور از نژادپرستی هایی که مارا اواره کرده...

لینک اینستاگرام
http://instagram.com/_u/hanifehghorbani

مدیر وبلاگ : ‏‎ ‎حنیفه قربانی
نظرسنجی
اگرقرارباشدشماکشورخودافغانستان را رنگی بکنیدکدام رنگ راانتخاب میکردین؟


سید حیدر احمدی
ملا شاه حبیب حبیبی
محمد صادق فانی
فانی
میرزا احمد انور بدخشی انور
حاجی میر احمد قرضی

 

نویسنده:حنیفه قربانی

سید حیدر احمدی

احمدی در سال 1364 ه . ش در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل دیده به دیدار هستی آشنا كرد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش به پایان رسانید سپس برای ادامه تحصیل وارد پوهنتون بلخ شد و اینك سال دوم پوهنحی زبان وادبیات را سپری می كند. او مدتی را با رادیو تلویزیون سرپل همكاری می كرد و پس از آن به حیث هیات تحریر و معاون مدیر مسوول در هفته نامه عصر نو كاركرد و اكنون نیز با نشریات بلخ همكاری قلمی دارد. از یكی دو سال است كه شعر می سراید وسروده هایش زینت بخش برخی از نشریات بوده است. مجموعه ای از سروده هایش را آمادة چاپ كرده كه عنقریب به زیور طبع خواهد آراست. بیشترین قالب مورد استفادة او غزل می باشد. غزل هایی كه وی در  می سراید سرشار از عاطفه واحساس می باشد.

موسیچه روی شانه من دق شده پدر

صدیقه ای  دچار منافق شده پدر

حالا چطور می گذرد زندگی به ده   

اینجا به مرگ هر کی موافق شده پدر

از حال من نگو که گنهکارو کافرم

با این دو بیت شعر کی صادق شده پدر؟

امدفعه باز یک خبر تازه گفتنی ست

درد بخیر بچه ات عاشق* شده پدر

از ما برای قریه و اهلش بگو سلام

حالم برای جمله ای شان دق شده پدر

ملاشاه حبیب حبیبی

ملاشاه حبیب حبیبی در سال 1263 ه. ش  در شهر فیض آباد بدخشان پابه هستی گذاشت. تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش به اتمام رسانید و در ادبیات شهرت خوبی را به دست آورد. در طب یونانی از تجربیات عالی بهره مند بود. ذوق لطیف و طبع سرشار از ظرافت های شاعرانه داشت. در سروده هایش از  بیدل دهلوی پیروی می كرد. آثار نغزی را از خود به یادگار گذاشته است كه نمونه اش را  باهم می شنویم:

الهی از ازكرم بكشای برمن طبع موزونی                                   كه پوشانم قبای نظم را بر قد مضمونی

می عشقی به جام وحدتم در ده كه از شوقم                             به مژگان از دل غمدیده  ریزم قطرة خونی

به هر محفل اگر شمع جمالش پرتو افروزد                             پرپروانه وش سوزد هزاران همچو مجنونی

به زیر طعنة اغیار دور از یار سر گردان                                    ندارد عرصة امكان چو من یك بخت واژونی

مجو از بیخرد هرگز تو لذات سخن ای دل                            حلاوت را نباشد راه رو در مغز هر دونی

حریف من نه ای زاهد بیا بگذر زكین من                                تو و آن آب حیوان و من و آن لعل میگونی

"حبیبی" گر خردمندی به جان و دل شنو پندی                      سرخود خم مكن جایی به جز در گاه بیچونی

محمد صادق فانی 

محمد صادق فانی یكی از شعرای كابل زمین می باشد و در عصر سراج المله والدین زندگی می كرده است. از زمان ولادت وی كدام سند معتبری در دست نیست. مرحوم خسته در كتاب "یادی از رفتگان" در بارة ولادت فانی می نویسد: زمان ولادت فانی راست آورده نتوانستم مگر از مكتوبی كه از ننگرهار خدمت مولانا مستغنی مرحوم نوشته وجواب گرفته است دانستی كه از شاگردان موصوف واخلاص كیشان او بوده واز مامورین دولت نیز."

 به این صورت نمی توان برای ولادت او زمانی تعیین كرد. تنها چیزی كه در بارة وی گفته شده این است كه مدتی را در مأموریت گذرانده است. شعری هم كه از او یادگار باقی مانده ، آن شعری است كه وی در جواب مكتوب مستغنی نگاشته است. آن شعراین است:

 

نیست ای دل گرچه یكدم سست بازار سخن                              به كه نفروشی سخن جز بر خریدار سخن

می دهد فرحت به دل طاقت به تن راحت به جان                        قدر این معجون نداند غیر بیمار سخن

چشم پوشد از عذار مه جبینان دگر                                        هركرا شد چشم جان بینا به رخسار سخن

هریكی جنس سخن گشته است مرغوب همه                           هركرا بینی بود از جان هوادار سخن

لیك نامحرم بود محروم ازاین جنس نفیس                             كی توان واقف شدن آسان به اسرار سخن

این سخن ای قاصد ازمن باسخن سنجی رسان                          آن كه گرم است از دمش امروز بازار سخن

تا بود اهل سخن را از سخن شیرین مذاق                                  تا بود گل های رنگین زیب گلزار سخن

فانی

فانی یكی از شعرای بلخ است. در سدة سیزدهم هجری قمری در بلخ زاده شد و در همانجا به نویسندگی روی آورد. و بعد به بخارا وقوقند سفر نمود. در دورة امیر عمر خان (1224 – 1237 ق ) به فرغانه رفت. البته سفر او به خاطر دریافت صله از نزد امیر عمر خان نبود بلكه به خاطر كمال بخشیدن به اندوخته های خود بوده است. از این جهت می بینیم كه هندسه، نحو وخطاطی را در همانجا فرا می گیرد. با وجودی این كه اشعار او در مسابقاتی كه از سوی سلطان برگزار می گردید مایة حسرت وحسادت برخی از شاعران می گردید اما او هیچ گاه به دربار نرفت وشاعر مدیحه سرا و وصله جو نبود. ملك الشعرا سمنگانی در" تذكرة مجموعه الشعرا" می گوید: فانی دیوانی از شعر خود داشته اما به دست كسی نرسیده است. یكی ازشعرهای او را باهم می شنویم: 

سر به سر میخانه گشتم درد آشامم هنوز                           شیشه ام لبریز گشت ودر بغل جانم هنوز

عمر ها شد ظرف طاقت در طی منزل شكست                   همچو وضع گرد بادم نیست آرامم هنوز

لشكر مژگان او غارتگر آغاز بود                                    شكر بعد از خوان یغما گشت انجامم هنوز

یك سحرگه دیده ام رخسارة ماهش به خواب                محو اندر پرتو آن صبح بی شامم هنوز

خورده بودم در خمار از دست ساقی جرعه ای             كرده اند آن روز "فانی" زاهدان نامم هنوز

میرزا احمد انور بدخشی انور

میرزا احمد انور بدخشی انور، در فیض آباد بدخشان زاده شد. كودكی وجوانی خود را به تحصیل و سیاحت گذراند. از علوم روز گار بهره ها برد و در میان مردم از شهرت خوبی برخوردار بود. اثر شعری هم از او وجود داشته است. میرمحمد اسماعیل ناظم بدخشی می نویسد كه دیوان اشعار این مرد فاضل را بارها مطالعه كرده و از او فیض ها برده است. اما روشن نشده است كه نام دیوان وی چه بوده ؟ این مرد اندیشمند وشاعر عالی مقدار در سال 1176 هجری قمری دار دنیا را ترك كرده و به دیار باقی شتافته است. این هم نمونه ای شعر از او كه باهم می شنویم:

تلخی غربت به رنگ باده می نوشیم ما                         كسوت آوارگی چون خضر می پوشیم ما

روز وشب غیر ازتمنای تو ما را نیست هیچ                      دقت راه است باعث ورن ه می كوشیم ما

آنقدر واماندة بار تعلق گشته ایم                               دیده تا وا می كنیم از خود فراموشیم ما

ساز هستی می نوازد تار قانون عدم                             از نوای پردة پندارِ یَم جوشیم ما

جز خرابی هیچ چیزی نیست در ویرانه ام                   بندة یأسیم هر جا حلقه در گوشیم ما

غیر غم درمحفل ما نیست سامان دگر                           ناله طوفان می كند تا چشم می پوشیم ما

طالع واژون "انور" رو به خاك افتاده است                 دیدة حیرت كمین از هوش بی هوشیم ما

حاجی میراحمد قرضی

حاجی میراحمد قرضی درشهر كابل  به دنیا آمد. او از خطاطان چیره دست این خاك بود و در نستعلیق مهارت تام داشت. خطوط خفی وجلی را در حد عالی می نوشت. در زمان امیر عبدالرحمان خان شهرت بی بدیل درحصة خط، املا وانشا كسب كرده بود. در بارة او گفته اند: بسیاری ازكارمندان دولت دست آموختگان او به شمار می رفتند. وی عمر شریفش را در آموزگاری وتعلیم اولاد وطن گذراند. مسجد تنها محل آموزگاری او بود. شاگردان زیادی در آنجا از وی،  فیض كمال می كردند. او در سنه 1319 ه . ق درسن هفتاد سالگی دیده از جهان فروبست و به دیدار حق شتافت. اشعار او اكثراً با حسن قلم وخط وی در مجلات كشور به طبع رسیده است. اینك یك نمونه از اشعار او را باهم می شنویم:

آمد آن روز كه گویم به تو دوران تو كو؟

بارقیبان دغا صحبت پنهان تو كو؟

تیر برتیر كزان غمزه به دل ها می زد

ای كماندار چه شد ناوك مژگان تو كو؟

طاعت و علم وعمل در عوضش با غ جنان

این همه مزد بود بخشش و احسان تو كو؟

دل جمعی كه پریشان شدة زلف تو بود

می روی فرد كنون جمع پریشان تو كو؟

محو كردیم به یكبار چه خواهی گفتن


نوع مطلب : شاعران معاصر، 
برچسب ها : شاعران معاصر افغانستان،
لینک های مرتبط :
‏‎ ‎حنیفه قربانی
شنبه 21 دی 1392
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic